Jurat Fotosub

Valoració fotogràfica i Formació de Jurats Fotosub

Objectius del curs

A l´acabar el curs, tindrà els coneixements bàsics per valorar fotografies subaquàtiques i la informació necessària per participar com a jurat en competicions FECDAS de Fotosub.

A qui va dirigit

  Jurats que volen actualitzar el curs que van fer anteriorment, als criteris i Reglaments actuals.
  Participants de les competicions de Fotosub per estar informats de les normes unificadores que fan servir els jurats a les seves valoracions.
  A tots el que vulguin fer de jurats a les diverses competicions fotogràfiques de Fotosub FECDAS.
  Fotògrafs subaquàtics que vulguin obtenir uns coneixements bàsics de valoració fotogràfica. Molt adequat per als que comencen en el món de la fotografia, dons rebran els coneixements mínims que els hi permetran valorar adequadament una fotografia.

Requisits de l´alumne

No hi ha requisits especials per la realització del curs. Si l´alumne desitja participar com a jurat en competicions, deurà realitzar satisfactòriament el test final i tenir una Llicència Federativa vigent.

Programa
El temari està compost dels següents continguts:
1. Normes bàsiques de composició, aplicades a la Fotosub.
2. Criteris de valoració d’àmbit general de la fotografia subaquàtica.
3. Criteris de valoració aplictats a la fotografia d’ambient/angular.
4. Criteris de valoració aplicats a la fotografia de fauna i peixos.
5. Criteris de valoració aplicats macrofotografia i close-up.
6. Coneixement dels procediments i reglaments de les competicions de Fotosub.
7. Exercicis de valoració de les diferent modalitats
 
Planificació

El curs està dissenyat per una durada d’aproximadament unes 10 hores, que es realitza en línia sense limitació de temps ni horaris.
Un cop acabada la part teòrica, si és possible, es programará una trobada presencial a fi de valorar els coneixements adquirits i aclarir dubtes. En el cas de no ser possible programar la trobada, es realitzarà mitjançant videoconferència.

Titulació

En realitzar satisfactòriament el test final, l’alumne rebrà un acta/certificat d’assistència satisfactòria al curs y la tramitació del carnet físic en el cas de que no disposi del mateix.
Si vol participar de jurat en competicions de Fotosub, en el seu moment haurà d’estar federat i tenir la seva certificació actualitzada.
Vigència: La titulació obtinguda tindrà un termini vàlid de 4 anys, passats els quals tindrà que fer un recliclatge. Durant aquest termini de vigència, l’alumne té accés a tots els continguts i actualitzacions que es realitzin.

Inscripcions
ACTIVITATPREU
36 €
16 €

Empleneu el següent formulari, un cop verificades les teves dades us enviarem l’enllaç pel pagament i per iniciar el curs.
En el cas de ser un reciclatge, ens indiques dins la casella d’observacions, aproximadament quan i en quin lloc vas fer el curs inicial. Igualment ens pot preguntar qualsevol dubte que tinguis del curs.